визуално извършване на опити с различни химични вещества

Потребителят има възможност да поставя лабораторни съдове върху работната площ, да смесва две химични вещества и да наблюдава протичащата реакция, ако такава съществува.

моделно представяне и преставяне с химично уравнение на протеклата химична реакция

Протичащата реакция се представя с анимиран атомен модел и изравнено химично уравнение.

ползване на "асистент" за улесняване на работата с програмата

Напътства потребителя с конкретна информация за действията, които трябва да предприеме при извършване на различните дейности в "лабораторията"

ползване на разнообразна справочна информация за химичните елементи

периодична система на химичните елементи - предложена е в стандартен и разгърнат вид. При кликване върху някой от химичните знаци се визуализира подробна информация за съответния елемент; таблица за разтворимост - предоставя информация за това дали дадено химично съединение образува утайка и какъв е нейният цвят; ред на относителната и окислителната активност - представя окислителната активност на неметалите и относителната активност на металите.

терминологичен речник

Съдържа кратки описания на най-често използвани понятия.

интерактивен тест за самопроверка

Средство, чрез което потребителите могат да проверят знанията си. В полза на учителите, които биха искали да го използват за оценяване на учениците е предоставени удобен редактор, с помощта на който въпросите лесно могат да се обновяват.

интерактивно лабораторно упражнение

Дава възможност едновременно да се правят опити и да се прояверяват знанията.

редактор за изравняване на химични уравнения

Служи за решаване на химични уравнения.

конвертор за преобразуване на мерни единици

Помощ при нуждата от конвертиране на единици от един тип в друг.

калкулатор

...за бързи сметки

помощна система на български език

Пълно описание и обяснение за всички модули на програмата