Здравейте!

chemistry lab

Ако никога досега не сте виждали химична лаборатория, можете да имате една виртуална на своя персонален компютър. Тази програма ви предоставя една чудесна възможност да опознаете химията откъм хубавата и страна и да разберете, че всъщност тя може да бъде много приятна. Програмата има изключително лесен за разбиране и работа интерфейс. В програмата са включени и много приложения за работа: таблицата на Менделеев, други таблици и справочници, конвертер, калкулатор, няколко приложения за изпитване и разбира се много забава.

Функционалност

 • визуално извършване на опити с различни химични вещества
 • моделно представяне и преставяне с химично уравнение на протеклата химична реакция
 • ползване на "асистент" за улесняване на работата с програмата
 • ползване на разнообразна справочна информация за химичните елемент
 • терминологичен речник
 • интерактивен тест за самопроверк
 • интерактивно лабораторно упражнение
 • редактор за изравняване на химични уравнения
 • конвертор за преобразуване на мерни единици
 • калкулатор
 • помощна система на български език

Последни новини