Цел на програмата

Целта на тази програма е да се създаде виртуална лаборатория по химия в помощ на учениците, изучаващи този предмет за първа година и техните преподаватели. Разработката е съобразена с учебното съдържание по химия за 7-ми клас, където се изучават основите на този предмет и доброто овладяване на учебния материал е предпоставка за успешно представяне през следващите години на обучение. Програмата не претендира да замести хичмината лаборатория, а просто компенсира нейната липса. С нея учениците могат да учат динамично, а не просто да четат информация от екрана. Не забравяйте, че най-важното е да се забавлявате.

Реализация

Програмата е разработена в средата на Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition. Графичните изображения са създадени и/или обработени с Adobe PhotoShop 7.0, а анимациите са изработени със SwishMAX и GIF Movie Gear.

Съществуващи решения

При търсене в Интернет за съществуващи виртуални лаборатории и помощници по химия се оказа, че такива програмни продукти вече са разработени, но липсваха български. По-голямата част от тях, обаче, са предназначени за визуализиране на конкретна реакция или отделен процес, а универсалните са предназначени предимно за студенти по химия и с тях се работи изключително трудно. Освен това, най-сполучливите решения са shareware и изискват лиценз, който е непосилен за българските училища и най-вече за средностатистическия седмокласник. На лице е факта, че нито една от тези програми не е българска и не разполага с интерфейс, помощ и документация на български език. Тази програма е насочена към една специална група потребители, което я прави много по-подходяща за конкретната цел от универсалните лаборатории, притежава удобен за работа интерфейс, помощ и документация на български език и е напълно безплатна.

Заключение

Използвайки програмата, учениците придобиват основни знания и умения при работа в химическа лаборатория, без риск за неблагоприятни инциденти в лабораторията (изгаряне с киселини и основи, отравяния с токсични вещества и др.). Потребителите имат възможност да проверят своите знания и умения по нетрадиционен и забавен начин. По отношение на бъдещото усъвършенстване, програмата дава възможност за непрекъсната актуализация и обогатяване на съществуващата информация за химичните елементи и техните съединения. Настоящата Виртуална Химична Лаборатория е тествана с ученици от VII клас в нашето училище и отзивите са много добри. Програмата представя на учениците химията като по-достъпна, по-малко "страховита и омразна".