Може ли да се осъществи реакция между три вещества?

Не. Тъй като програмата е съобразена с материала за 7ми клас, където преобладават реакциите само между две вещества, не сме предвидили взаимодействие между три. Разбира се, това ще бъде реализирано в бъдещите версии на програмата.

След приключване на реакция като сложа в съда друго вещество ще протече ли нова реакция?

Само в два случая: ако продукта на първата е реакция е само един или ако са два, то единия е газ. Разбира се трябва реакцията да я има описана в базата данни.

Защо ми излизат йероглифи по менюто и заглавните части на програмата?

Тъй като това е един от основните проблеми, ще ви препоръчам решение за него. Единият вариант е да ползвате някакъв кирилизатор (което не е препоръчително), а другият (по-добрият) е да се ползва кирилизаторът на Windows. Отивате на Control Panel > Regional and Language Options. Появява се следния прозорец, в който трябва да промените всички езикови настройки. В първия таб променяте стойността на полето с държавите и на полето с езиците на Bulgaria(n). След това в Advanced таба променяте езика отново на Bulgarian. Прилагате промените и рестартирате системата.