Версия 3 - цял пакет (на български)
http://chemistry.dortikum.net/download/chemistry_v3_setup.exe
Версия 2 - цял пакет (на български)
http://chemistry.dortikum.net/download/chemistry_v2_setup.exe
Помощен файл (на български)
http://chemistry.dortikum.net/download/chemistry_help.hlp